מופע עם אופציה לסיור - "בסמה מוצ'ו" - פליקס ליבשיץ - עדן הולן - לטרון