"הקברט הצרפתי-מקצבים דרום אמריקאים-מנגינות מברודווי"